Abstract Šulák

Strategické plánování (v) regionu

Tomáš Šulák

Abstract: Článek se zabývá podrobným popisem strategického plánování rozvoje regionů, jeho důležitostí, náležitostmi a doporučeními k vypracování na základě zkušeností ze zpracovávání strategických plánů Leader v MAS Partnerství Moštěnka a MAS Moravská cesta. Článek může sloužit budoucím i stávajícím regionálním partnerstvím jako příručka k vypracování takových strategií. Součástí článku jsou tři základní části zpracovávání strategií rozvoje: Analytická, strategická a implementační. Analytická část představuje situační a SWOT analýzu jako základní nástroje přípravné fáze jakéhokoli projektového cyklu. Část strategická poskytuje doporučení z oblasti samotného zpracovávání plánů rozvoje, tj. formulování vizí, priorit, konkrétních opatření a aktivit sloužících k naplnění stanovených cílů. Součástí jsou doporučení pro vypracování hierarchické zastřešující struktury integrovaných strategií rozvoje. Část implementační poskytuje rady zejména v oblasti organizační struktury. Článek je doplněn množstvím vizuálních příkladů, doporučení pro vypracování fi nančních plánů, provázání priorit a jednotlivých fi chí, volbu monitorovacích indikátorů či organizaci brainstormingových workshopů.

Keywords: Strategické plánování, územní rozvoj, rozvoj regionů, MAS