Abstakt Blechová

Přímá volba starostů v ČR: Analýza situace v malých obcích.

Veronika Blechová

Abstract: Přímá volba starosty je v České republice často diskutované téma. Jistě souvisí s konsolidací demokratického systému a touhou občanů více participovat na politickém dění a rozhodování. Zavádění prvků přímé demokracie je ale často nástrojem populistů, kteří se snaží prosadit je, aniž by vedly ke zlepšení daného systému. Jedním z kroků, které byly zdůvodňovány rozšířením participačních práv, bylo zavedení přímé volby prezidenta republiky, která se poprvé konala v roce 2013. Stejně jako přímá volba hlavy státu, i přímá volba starosty obce je doprovázena diskuzí o vhodnosti či nevhodnosti tohoto prvku v českém systému. Ačkoliv je hlava státu významnější funkcí než starosta obce, může se zavedení přímé volby prezidenta jevit v mnoha ohledech jednodušší. Volba prezidenta se týká pouze jednoho postu, zatímco přímá volba starosty by se mohla dotknout více než šesti tisíc pozic. Navíc nelze přistupovat stejně k funkci starosty v malé obci a primátora města Prahy. Jde o zcela odlišná prostředí, která vyžadují odlišné přístupy k reformám. Proto by diskuze o zavedení přímé volby hlavy obce měla být doprovázená důkladnou politologickou, ale i právní analýzou. Tento článek se zabývá otázkou, zda je vhodné zavádět přímou volbu starostů v ČR. Součástí textu je analýza volby starostů v českých obcích po podzimních
volbách v roce 2014.

Keywords: Přímá volba starostů, komunální volby 2014